Saç Ekimi

Doğal ve estetik bir görünüm elde etmek, saç ekiminde oldukça önemlidir. Alın girintisi ile birlikte ön saç hattının doğal görünmesi, ekilen saçların orijinal saçlarla aynı yönde olmaları ve saç köklerinin yoğunluğu, saç ekiminin başarı oranını etkiler.

Saç ekiminde doğal görünüm

Saç ekimi planlanmasında ön saç çizgisinin doğal görünmesi büyük önem taşır. Yaş, saç çizgisinin eski konumu, ne kadar saç kökü ekileceği, saçtaki dökülme oranı, alın çizgisi ve hastanın saç ekiminden neler beklediği gibi faktörler değerlendirilir. Ön saç çizgisinin konumu erkeklerde ve kadınlarda farklı yerlerdedir. Erkeklere saç ekimi yapılırken, ön hattın yan kısımlarında doğal bir alın girintisi planlanırken; kadınlardaki saç ekimlerinde, ön saç çizgisi daha düz bir şekilde planlanır. Ön saç çizgisi dizayn edilirken, cetvelle çizilmişçesine düz bir hat şeklinde değil, girintili çıkıntılı doğal bir şekil yapılmalıdır.

Köklerin kiminde tek saç bulunur. Bu kökler kafanın ön bölgesine ekilerek, ön saç çizgisinin doğal bir görünüm kazanması sağlanır. Saç ekimi yapılırken, ekilecek saçların yönü ve sıklığı, orijinal saçlarla aynı olmalıdır. Aksi halde doğal olmayan bir görüntü oluşabilir.

Saç ekimi için uygulanan iki teknik vardır. Bunlardan biri fue yöntemi, diğeri ise fut yöntemidir. Fue tekniğinde iç çapı 0,4 mm olan iğneler kullanılır, fut tekniğinde ise iç çapı 1 mm olan iğnelerle işlem yapılır.

Fue iğneleri ile saç ekiminin avantajları nelerdir?

 • Saçın arka bölgesindeki verici bölgeden 0,4 mm’lik iç çapa sahip iğneler ile saç kökleri alınır. köklerin alınması sırasında hiçbir iz oluşmaz, deriye açılan minik iğne delikleri kısa sürede iyileşir.
 • Saç kökleri verici bölgeden alınırken, çevredeki saç kökleri işlemden zarar görmez.
 • Kökler incedir bu yüzden, 0,5 mm’lik kanallara ekilmeleri mümkündür. Saçların alındığı bölgede bir iz oluşmaz.
 • Deride çok küçük bir hasar olduğu için verici bölgenin iyileşmesi hızlı bir şekilde gerçekleşir. Şişlik ve kabuk oluşumu birkaç gün içinde düzelir.
 • Tek seferde 4000 saç kökünün nakli gerçekleştirilir.
 • Saç ekimi yapıldıktan sonra, saç ekimi yapılmayan bölgeye 3 – 4 hafta içinde yeniden saç nakli yapılması mümkündür. Verici bölge bu süre içinde kendini yeniler ve yeni saç kökleri çıkmaya başlar.

Fut tekniği ile saç ekiminin dezavantajları nelerdir?

 • Fut tekniğinde mikro motor yöntemi kullanılır. Mikro motor yönteminde 1 mm ve daha büyük iç çapa sahip iğneler kullanılır.
 • Verici bölgeden saç kökleri alındıktan sonra deri üzerinde zımba deliğine benzer izler kalır. Saçların kısa kesilmesi durumunda oluşan izler çok rahat bir şekilde görülebilir.
 • Verici bölgeden saç alınırken, çevredeki saç kökleri işlemden etkilenebilir ve zarar görebilir. Matkap prensibi ile çalışan motor, saçların kökünde büyük izler oluşturur.
 • Saç kökleri kalın olduklarından 1,5 mm’lik kanallara nakledebilirler. Bu yüzden ekilen saçlar daha seyrek ve kaba görünür.
 • Mikro motor yöntemi ile yapılan saç ekimlerinde, izler büyük oldukları için iyileşme süreleri de daha uzundur. Şişlikler daha çok ve kabuklar daha kalındır.
 • Tek seferde 2000 ile 2500 arasında saç kökü ekilebilir.
 • Verici bölgenin iyileşmesi uzun sürdüğü için, tekrar saç ekimi yapılabilmesi için 6 ay beklemek gerekir.

0 (312) 443-0337

Doç. Dr. Zühtü Demir

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Saç ekiminde kullanılan yöntemlerden biri olan fut yönteminde 1 mm iç çapına sahip iğnelerle mikro-motor tekniği kullanılır. Saçların arka kısmında bulunan verici bölge, saç köklerinin en hızlı çıktığı yerdir. Verici bölgeden fut yöntemi ile saçlar alındığında zımba deliği büyüklüğünde izler meydana gelir. Oluşan izler saçlar çok kısa kesilince görülebilir şekildedir.

Motor matkap prensibi ile verici bölgeden saçların alınması sırasında, çevredeki saç kökleri de zarar görebilir.

Saç kökleri ince olmadıkları için 1,5 mm’lik kanallara nakledirler. Saç ekimi yapıldığında oluşan görüntü seyrek ve kabadır. Saçların alındığı bölgede büyük kanallar açıldığı için oluşan iz de aynı oranda büyük olur.

Mikro motor yöntemi ile saçların alınması sebebiyle, kafa derisi ciddi bir zarar görür. Bu nedenle iyileşmesi de çok geç olur. Çok fazla şişlik ve kabuklanma oluşur. Kalın motor iğnesi ile saçların alınması sonrasında her seansta 2000 ile 2500 arasında saç kökünün nakli gerçekleştirilir.

Verici bölge mikro motor iğneleri ile zarar gördüğü için iyileşmesi 6 ayı bulur. Bu yüzden tekrar saç ekimi yapılabilmesi için en az 6 ay beklemek gereklidir.

0 (312) 443-0337

Doç. Dr. Zühtü Demir

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Saç ekimi tekniklerinden biri olan fue yönteminde 0,4 mm’lik iç çapa sahip iğneler kullanılır. Saç köklerinin alınması için en verimli bölge olan saçın arka kısmından minik iğnelerle saçlar alınır. iğnelerin açtığı delikler çok küçük olduğu için herhangi bir iz oluşmaz ve delinen bölgeler çok kısa bir sürede düzelir.

Verici bölgeden saç alınırken çevredeki saçlar işlemden etkilenmez ve kökleri zarar görmez. Alınan saç kökleri ince olduklarından, 0,5 mm’lik kanallar içine ekilir. Böylece daha doğal ve gür saçlar elde edilir. Alıcı bölgede iz oluşmaması, yöntemin avantajlarındandır.

Verici bölgede çok az hasar meydana gelir, bu yüzden bu bölge çok hızlı bir şekilde iyileşir. Çok az bir şişlik ve kabuklanma görülür. Birkaç gün içinde kabuklar dökülür ve şişlikler iner.

Her seansta 10 bine yakın saç telinin nakli mümkündür. Verici bölge çok az zarar gördüğü için eski haline gelmesi de çok kısa sürer. Böylece ekim yapılmayan bölgelere saç ekimi yapılması için 3 – 4 hafta beklenmesi yeterli olur.

0 (312) 443-0337

Doç. Dr. Zühtü Demir

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Saç ekimi de diğer operasyonlar gibi detaylı bir değerlendirme ve analiz süreci sonrasında yapılan bir işlemdir. Bu yüzden saç ekiminden önce olduğu gibi sonrasında da saçlar için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır.

Saç ekimi yapıldıktan sonra vücudu yoracak hareketlerden kaçınmak gerekir. Kişiyi terletecek ağır işlerden kaçınılması büyük önem taşır. Vücut terlediğinde kafa derisi de terleyeceğinden saç ekimi yapılan bölgedeki saç kökleri zarar görür.

Saç ekiminin yapıldığı hafta doktor antibiyotik vereceğinden alkol ve sigara kullanılmaması gerekir. Bu maddelerin alınması hem yaraların daha geç iyileşmesine neden olur hem de doğrudan kana karıştıkları için, kullanılan ilaçlarla tepkimeye girerek istenmeyen sonuçlara sebep olabilir.

İlk 3 günlük sürede saç bakımı nasıl olmalıdır?

Saçların ilk gün yıkanması önerilmez. Dışarıya çıkılmaması, güneş ya da yağmurdan korunması gerekir. Saç ekilen bölgenin bir yere vurmamasına dikkat edilmelidir.

15 günlük sürede saç bakımı nasıl olmalıdır?

Ekim yapılan bölge, 15 gün boyunca direk güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Sauna ya da hamam türü yerlerdeki ısı miktarı yüksek olduğu için bu tip yerlere ilk 15 günlük sürede gidilmemesi önerilir. Aynı şekilde havuz gibi suyun sabit bir şekilde durduğu yerlerde enfeksiyon kapma riski yüksektir.

5,5 pH derecesine sahip anti bakteriyel şampuanlar ile saçlar yıkanmalıdır.

Saç ekiminden sonra saçlar nasıl yıkanmalı?

Ekim yapılan ilk gün saçlar enfeksiyon kapabileceğinden saçların yıkanması önerilmez. Ekimi takip eden üçüncü gün doktorun önerdiği şekilde saçlar yıkanabilir ya da uzmanlara yıkattırılır. Doktorun verdiği losyon 15 gün boyunca her gün bir ya da iki kez olacak şekilde kullanılır. Losyon sürüldükten sonra 45 dakika beklenir ve sonrasında ılık su ile yavaşça losyon akıtılır. Ekim yapılan bölgeye losyon sürerken de losyonu temizlerken de hassas davranılmalıdır.

0 (312) 443-0337

Doç. Dr. Zühtü Demir

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Saç Ekiminde Bilinmesi Gerekenler

Saçların dökülmesi nedeniyle sorun yaşayan kişiler saç ekimi yaparak, daha güzel görünmeye çalışırlar. Saç ekimi ile daha gür ve doğal bir görünüme sahip olmak isteyen kişilerin merak ettikleri birkaç nokta vardır.

Saç ekimi kimlere yapılır?

Erkek tipi saç dökülmesi olarak tanımlanan, genetik sebepler nedeniyle saçları dökülen herkese ekim yapılabilir. Saç oluşmasını sağlayan hücrelerin ölmesi ve yerlerine yeni hücrelerin gelmemesi nedeniyle saçlar dökülür.

Saç ekimi için yaş sınırı var mıdır?

Saç ekiminden yaştan ziyade saçın dökülme şekli önemlidir. Saç dökülmesi nedeniyle saç derisi görülebiliyorsa ekim yapılması uygun görülür. Saç dökülmesinin devam ettiği genç yaşlarda saç ekimi yapılırsa birden çok seansa ihtiyaç duyulabilir.

Saç ekimi ne kadar sürede tamamlanır?

Yapılan tekniğe göre 3 ya da 5 saat sürebilir. Saç ekimi yapıldıktan sonraki 15 gün boyunca dışarı çıkılmaması önerilir. Bu süre sonunda saçlar doğal görünümlerine kavuşacaklarından, dışardan bakıldığında uygulama yapılıp yapılmadığı anlaşılmaz.

Saç ekiminin bir zararı var mı?

Lokal anestezi altında yapılan saç ekimleri kişiye hiçbir zarar vermez. Şimdiye dek yapılan saç ekimlerinde hiçbir yan etkiye rastlanmamıştır.

Saç ekimi sonrasında saçlar nasıl görünür?

Yapılan tekniğe göre saçlar farklı görünebilir. Fue tekniğinde saçlar daha gür ve doğal görünürken, fut tekniğinde saçlar daha seyrek görünür. Saçın doğal yapısına uygun bir şekilde ekilen saç kökleri, saçların daha doğal görünmelerini sağlar.

Saç ekimi hangi teknikler ile yapılır?

Saç ekiminde fue (follicular unit extraction) ve fut tekniği (follicular unit transfer) uygulanır. Fue yönteminde ince uçlu iğneler kullanılarak daha hassas, ağrısız ve daha çok saç ekimi yapılabilirken, fut tekniğinde mikro motor iğnelerle, sancılı ekim süreci yaşanır. Fut tekniğinde fue tekniğine göre yarı yarıya daha az saç nakli yapılır.

Saç Ekimi Ön Muayene Randevusu

Saç ekimi hakkında ki sorularınız ve randevu için (0312) 443 0 337 'den ulaşabilirsiniz.

Language »